Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry

SUSEL perustettiin 1996 tanssiharrastajien toivomuksesta vaalimaan ja kehittämään tätä kulttuurimuotoa ajan hengen mukaiseksi. 

Seuratanssiliitto pyrkii löytämään ja monipuolistamaan harrastusmahdollisuuksia ikä- ja väestöryhmittäin, ja viemään seuratanssia myös niille alueille, joissa sen puitteet ovat väestön muuttotappion seurauksena rappeutuneet. 

Liitto koostuu sen jäsenistä, jotka ovat tanssin alueella toimivia yhdistyksiä. Verkostoon kuuluvat myös yhteistyöjäsenet, jotka voivat olla muita oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. 

Suomalainen seuratanssi on osa kansallista kulttuuriperintöämme. Lavatanssit ovat kansainvälisesti ainutlaatuinen ilmiö. Ne ovat saaneet alkunsa jo Suomen autonomisella aikakaudella, ja ovat säilyneet yhtä lumovoimaisina yhteiskunnan voimakkaista rakennemuutoksista huolimatta. 

Seuratanssilla on ollut vahva kulttuurinen merkitys kansallisidentiteettimme rakentajana ja vahvistajana. Sotien jälkeen, 1950-luvulla maassamme tanssittiin 3000 seurantalolla ja 1000 tanssilavalla. Tuolloin ne olivat miehen ja naisen luontevimpia kohtaamispaikkoja, joissa monet tulevat avioparit tutustuivat toisiinsa. Tanssi on edelleen suosittu sosiaalisen kanssakäymisen muoto. 

SUSEL toimii yhteistyössä monien eri tanssiharrastusta edistävien tahojen kanssa. 
Yhteistyössä mm. Suomen Nuorisoseurojen LiittoOulun AmmattikorkeakouluSLUSuomiViihde-lehti sekä Aivosäätiö.