Ohjaajakoulutuksen merkitys seuran toiminnalle

Ohjaajakoulutuksesta uutta potkua seuratoimintaan / Liperin Lavatanssijat ry

Seuramme Liperin Lavatanssijat on Suselin jäsenseura ja aktiivinen viikkokurssien järjestäjä Pohjois-Karjalassa, Liperin kunnassa. Lavatanssijoiden kurssiohjelmaan kuuluu kaikki yleisimmät tanssilajit. Väkeä käy suosituimmista illoissa lähemmäs 100 henkilöä. Se on iso joukko ihmisiä.

Aloimme keskustella toisen tanssiparin kanssa voisimmeko auttaa kurssi-iltojen pitämisessä jollakin tavalla. Aktiivisina talkoolaisina ja seuramme toiminnassa muutenkin tiiviisti mukana olevina, tarjosimme apua myös ohjauksiin, vaikka ohjaajakoulutusta ei meillä kellään vielä ollutkaan. Intoa ja uskallusta julkisesti esillä- ja äänessäoloon sen sijaan oli riittävästi. Ohjasimme uudelle alkeitten alkeet -vertaisryhmällle eri tanssilajien perusteita muutamia kertoja pariohjauksena toisen tanssiparin kanssa vuoroiltoina. Palaute ihmisiltä oli positiivista ja samalla seuramme kannusti meitä kaikkia neljää ohjaajakoulutukseen.

Tanssitaustaa oli kertynyt meille ennen ohjaajakoulutuksen menoa n. 15 vuotta. Mielenkiintoa ohjaajakoulutukseen hakeutumiseen antoi Itä-Suomen Lattariprojekti, sen oppimisen mahdollistava erittäin ammattitaitoinen opetus ja silti iloinen ja vilpitön ilmapiiri. Huomasimme olevamme oikealla tiellä. Näistä eväistä saisimme tuotua uutta jaettavaa omaan seuraamme.

Melko paljon arvelutti, onko tanssitaitomme riittävän hyvä ohjaajaksi kouluttautumiseen. Eri tanssinohjaajakouluksista tuli pyydettyä lisätietoa muilta lattariprojektin opettajilta, aiemmin valmistuneilta ohjaajilta ja osallistujilta.
Huomasimme olevamme varsin onnekkaassa tilanteessa, sillä meille aukeni useampi vaihtoehto mistä valita tanssinohjaajan pätevyyden hankkimiseksi.

Suselissa oli tapahtunut uudistuksia ja uudenmallinen ohjaajakoulutus oli alkamaisillaan. Meille työssäkävijöille iso asia Suselin järjestämässä koulutuksessa olisi se, että koulutus olisi vain viikonloppuisin, eli perjantain pystyisi olemaan töissä vielä normaalisti. Tätä mahdollisuutta ei ollut toisessa vaihtoehdossa. Lisäksi rahallinen alkupanostus olisi Suselin koulutuksessa pienempi, homma alkaisi yksittäisillä viikonlopuilla ja niissä saisi palautetta soveltuvuudesta tanssinohjaajaksi.

Yhdessä on mukavampaa

Toinen ohjaajapari oli kanssamme samaa mieltä, saisimme ns. virallisen pätevyyden juuri Suselin koulutuksesta. Lisäksi voisimme kulkea samoilla kyydeillä ja majoittua samoissa paikoissa, joten yhdessä toimimalla saisimme matkakulut puolitettua. Lisäksi Susel järjesti majoituksista ryhmäalennuksia. Emme olisi yksin, Suunnaksi tuli Susel.

Ensimmäinen viikonloppu jännitti eniten, kuulummeko joukkoon. Varsin nopeasti kävi selväksi, että kuulumme. Meitä rohkaistiin samalla kun saimme koulutuksessa monipuolisia ohjaustehtäviä ja kotitehtäväksi niiden suunnittelua. Kaikkein parasta oli se kollektiivinen tunne, että emme olleet vain tanssikurssilla, vaan koulutus antoi oppia ja valmiuksia ohjata ryhmää ja ihmisiä, hyvällä fiiliksellä.

Oli hienoa havaita, että Suselin koulutuksessa meidän ohjaajaopiskelijoiden annettiin olla omia itsejämme. Opetus oli huipputasoa. Kehityskohteita tunnistettiin ja niihin annettiin konkreettisia korjausehdotuksia. Suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden kohtaamista opeteltiin simuloimalla ohjaustilanteita. Jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia mitattiin ja rohkaistiin säilyttämään oma tyyli ohjata. Ohjaajat ovat erilaisia persoonia, ja niin ovat myös tulevat oppilaatkin.

Lisävauhtia opintoihin saimme tahtomattamme. Tanssiseuramme pitkäaikainen ohjaaja sairastui vakavasti ja uusille ohjaajille tuli entistä enemmän tarvetta. Perusohjaajan pätevyys oli jo plakkarissa, mutta käyttöä enemmällekin osaamiselle oli ilmaantunut. Kouluttauduimme samantien seuratanssinohjaajiksi, kävimme useamman moduuliviikonlopun ja jalkautimme tuoreet moduuleissa saadut opit oman seuramme kurssi-iltoina.

Seuramme sai kerralla neljä uutta seuratanssinohjaajaa. Uudet ohjaajat tulivat huomatuiksi ja seuramme jäsenmäärä kääntyi nousuun. Mahtavaa.

Homma toimii

Nykyisellään seurassamme toimii yhteensä 8 ohjaajaa, joista Suselin seuratanssinohjaajan pätevyys on kuudella. Myös ohjaajavaihtoa tehdään. Viikkokurssikertoja on syys-ja kevätkaudella viitenä päivänä viikossa. Ohjelmistoon kuuluu miltei kaikki seuratanssilajit, lattarit ja senioritanssi. Lisäksi järjestämme säännöllisesti salsaruedaa ja koko päivän kestäviä erilliskursseja muutamana viikonloppuna/vuosi. Kesäisin seuramme ohjaajat pitävät säännöllisesti tunti ennen tansseja kursseja lähilavoilla ja salsailtoja kerran viikossa.

Virkeä ja talkoohenkinen seuramme on tunnettu rennosta ja hyväntuulisesta meiningistä. Iloinen yhdessätekemisen pöhinä täyttää tanssisalit illasta toiseen.
Kun näkee ihmisten iloiset ilmeet kurssi-illan lopussa, tietää onnistuneensa.

Liperin Lavatanssijat ry


Oma ohjaaja tuo toimintaan uusia tuulia ja harrastajia / Salon Seuratanssiklubi ry

Seuramme historia ulottuu vuoteen 2006. Ajanlaskun alusta lähtien seuramme opettajat ovat olleet seuran ulkopuolelta tulleita kausittain vaihtuviakin opettajia. Kunnes 10 vuotta myöhemmin hallituksemme riveistä ensimmäinen rohkea ilmoittautuu SUSELin seuratanssiohjaaja -koulutukseen. Esimerkkistä rohkaistuneena toinenkin hallituksemme jäsen lähti koulutukseen vuotta myöhemmin.

Kouluttautuminen ei kuitenkaan ollut täysin seuralähtöinen ajatus, vaan on ensisijaisesti lähtenyt ohjaajiemme omasta halusta ja innosta kehittää omaa tanssiaan, hakea uutta näkökulmaa sekä ylläpitää tanssikulttuurin säilymistä ja etenemistä. Molemmat ohjaajamme ovat tahoillansa viettäneet tanssin parissa aktiivisesti jo pitkälti yli 10 vuotta, joten aivan ummikoista ei ole kyse. Kummallakin sattuu myös olemaan omat tanssilliset kiinnostuksen kohteensa, mutta samankaltaiset näkemykset tanssikulttuurista. 

Omien ohjaajien saaminen seuran riveihin on tuonut lisää mahdollisuuksia kurssien ja tapahtumien järjestämiseksi. Tälle kaudelle muutimme kurssitarjontaa niin, että alkeistunnit ovat kokonaan omien ohjaajiemme vetämiä ja tällä hetkellä alkeissa käy kerran viikossa lähes täysin uusi ryhmä tanssista kiinnostuneita ihmisiä. Vastaavasti pidempään kursseillamme käyneet ja tanssia jo hetken harrastaneet saivat mahdollisuuden ottaa seuraavan askeleen, kun maanantaituntimme muuttuivat alkeis- ja alkeisjatkotason tunneista keskitason tunneiksi, joissa edetään osittain myös ryhmän tason mukaan. Toivottu muutos on otettu hyvin vastaan ja kausi on lähtenyt virkeästi käyntiin. Etenkin vaativampia tunteja oli jo pitkään toivottu, mutta todelliseksi menestykseksi osoittautui omat alkeistuntimme. Näillä tunneilla oppii kaikki, niin uudet tanssijat kuin ohjaajamme.

Kaiken kaikkiaan SUSELin ohjaajakoulutus on tarjonnut seuramme kävijöille mahdollisuuden tasoansa vastaavaan kurssittautumiseen ja ohjaajille kehittymistä tanssijana sekä ohjaajana. Kaikkein tärkeimpänä, ohjaajakoulutus on vienyt myös seutumme tanssikulttuuria eteenpäin, vakain askelin ja lapatuki koreana.

Salon Seuratanssiklubi ry, Anette Ojanen