Koronavirustiedote jäsenseuroille 6.10.2020

Koronavirustilanne on koko maassa pahenemassa ja siinä on alueellisesti suuria eroja. Tämän johdosta myös torjuntatoimet vaihtelevat alueittain. Sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaisten yhteistyötä ja koordinoivat koronaviruksen torjuntatoimia alueillaan. Sairaanhoitopiirit julkaisevat tietoa alueillaan voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Tietoja julkaistaan sairaanhoitopiirien verkkosivuilla.

Kehotamme kaikkia jäsenseurojamme seuraamaan aktiivisesti oman alueensa ohjeistuksia ja toimimaan niiden mukaisesti. Susel korostaa jokaisen toimijan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.