Koronavirustiedote jäsenseuroille 27.7.2020

Aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamien uusien määräysten mukaan alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan elokuussa ilman rajoituksia.

Tästä huolimatta aluehallintovirastot edelleen suosittelevat, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä noudatetaan silloinkin. Ohjeessa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään riittäviä turvavälejä henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä pitäisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä.

Susel on tätä suositusta antaessaan huomioinut kuitenkin sen, että usea tanssipaikka on jo aloittanut tai aloittaa elokuussa tanssien järjestämisen.

Tanssikursseja ja muita vastaavia tapahtumia järjestettäessä siis suositellaan edelleen THL:n ja OKM:n  ohjeiden noudattamista. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene. Koska koronavirusepidemia on Suomessa laantumassa rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen vuoksi, tanssikursseja ja muita tapahtumia järjestettäessä on mahdollista myös kurssin aikana tapahtuva parinvaihto, mikäli noudatetaan muita ohjeiden mukaisia hygieniatoimenpiteitä ja tilaisuuksien osallistujatiedot ovat käytettävissä.

Susel korostaa jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.